Denna programvara är ett måste för alla som har haft problem med sin dator. Det fixar din maskin och skyddar dig från felmeddelanden!

Nyligen stötte några av många av våra läsare på ett fel på majsmjölksursprunget. Detta problem kan uppstå på grund av ett antal underliggande faktorer. Vi kommer att diskutera detta nedan.Nätet av bröstmjölk markerar det avsnitt som förbinder den stärkelsehaltiga rollen av vår egen kärna och din mjukare, mjölkiga del som oftast är förknippad med området (Figur 1). Det har bevisats i litteraturen att den fullständiga bortgången av växter i början i samband med tillväxtfasen kan leda till en minskning av den slutliga givningen med cirka 40 procentenheter.

Augusti 2021 år
URL: http://www.king.corn/news/timeless/GrainFill.html

R. L. (Bob) Nielsen
Purdue University Department of Agronomy
West Lafayette, IN 47907-2054
E-post: Corn Kernel Milk Line
옥수수 커널 우유 라인
Linia Mleka Z Ziaren Kukurydzy
Linea De Leche De Grano De Maiz
Liniya Po Proizvodstvu Kukuruznogo Moloka
Maiskorrel Melk Lijn
Linha De Leite De Milho
Maiskernmilchlinie
Ligne De Lait De Grains De Mais
Linea Di Latte Di Nocciolo Di Mais