Denna programvara är ett måste för alla som har haft problem med sin dator. Det fixar din maskin och skyddar dig från felmeddelanden!

Om du får det exakta Tomcat-felet “Kan inte allokera servlet-instans“, kommer den här guiden att hjälpa dig.

Varför upplever jag felet signifikant allokera undantag för servlet?

Om någon nu får det här felet “SERIOUS: Throw Servlet Exception” Java med .lang.InstantiationException, sätt ihop så att din Servlet-klass måste ha en offentlig no-argument-konstruktor, eftersom Servlet-Container normalt borde kunna göra det med avseende på l skapa instanser.

Jag får mitt följande felmeddelande från dig i händelse av att jag försöker köra var och en av våra servlets för att få information om blob-information från Oracle-databasen.

System.out.println(“- Undantag “Klass hittas utan tvekan” Kan inte interagera på grund av databas”);

kan inte allokera servlet-instanser för journey tomcat

men när jag försöker öppna den med följande specifik url

göra bort

hej

Längs vägen tänker jag ut en servlet på Apache Tomcat, jag kan göra den specifik för faktiskt HelloWorld, men när jag försöker kunna titta på SaxonServlet-exemplet uppstår något ovanstående fel. Romanen Sevlet-koden och synopsis utrustad med undantag finns nedan:

Bra jobbat, ======================

HTTP Steve

Undantagsstatus 500 –

——————–——— —– —–———-———- ———-

Undantagsrapporttyp

Publicera

Beskrivning Server u internal hittade ett an()-fel som hindrade den från att slutföra denna i sin tur begäran.

undantag

javax.servlet.ServletExceptiontion: Det går inte att fästa servletfodral i punkt till /saxon/servlet/SaxonServlet
Organisation Target.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest ( InvokerSe wbr>rvlet.java:435)

……..

Huvudorsaken

java.lang.SaxonServlet noclassdeffoundeFel: (wrong com/churchillchina/saxon/SaxonServlet)
Undernamn: java.lang.ClassLoader.defineClass1(Naktiv metod)
Under java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:620)

SaxonServer.java ================

Paketet com.churchillchina.saxon;

import net.sf.saxon.value.StringVvärde;
import net.sf.saxon.xpath.DynamicFel;
import net.sf.saxon.functions.SystemProperty;

importera javax.servlet.ServletExceptiontion;
importera javax.servlet.ServletOutputStream;
importera javax.servlet.http.HttpServlet;
importera javax.servlet.http.HttpServletRequest;
importera javax.servlet.http.HttpServletResponse;
importera javax.xml.transform.*;
importera javax.xml.transform.stream.StreamResult;
importera javax.xml.transform.stream.StreamSource;
importera den faktiska java.io-filen. ;
importera java.io.IOException;
importera java.util.Enumeration;
importera java.util.HashMap;

/**
* SaxonServlet. Omvandla ett allmänt indatadokument till ett komprimerat formatmall
*/

public class times saxonservlet HttpServlet void {

public init() har ServletException
Super .init();
System.setProperty(“javax.xml.transform.TransformerFactory”, ” net.sf. saxon.TransformerFactoryImpl“);

/**
4 . service() – godkänn begäran och generera sedan svar

(tom) URL-parametrar:

    ( blanksteg )

  • Källa – URL till källdokument
  • stil 2 . – URL utanför stilmallar
  • *

  • clear-stylesheet-cache – om du tror ja, kan cachen beskrivas som rensad innan exekveringen startar.
    *

4. Begär @param Begär http
* Res @param HTTP-svar
*/

Offentlig kringgå tillfredsställelse (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
Kastar ServletException, IOException

Ange strängen = req.getParameter(“source”);
String stil är lika med req.getParameter(“style”);
Rensa sträng = req.getParameter(“clear-stylesheet-cache”);

If (clear!=null && clear.equals(“yes”))
rensa källa, cache();

tillämpa(stil, krav, upplösning);

/**
* getServletInfo

*Krävs för servlet-gränssnitt
*/

offentlig grupp getServletInfo()
returnera “Ring till saxon, välj stilmall till specificerat källdokument”;

/**
* Använd stilmall på källdokument
*/

ogiltigförklara användarprogrammet (linjeformat, linjekälla,
Svar för att hjälpa dig till httpservletrequest, HttpServletResponse)
. . . ; .io.IOException

ServletOutputStream-utgång betyder res.getoutputstream();

If (stil==null)
out.println(“Ingen konceptparameter specificerad”);
tillbaka;

(källa==null) måste
Out be.println(“Källparameter ej specificerad”);
Tillbaka;
. . . ! . . . . .I Se
Mallar pss = Transformer tryCache(style);
Transformatorn använder pss.newtransformer();

Pss mimesekvens =.getOutputProperties().getProperty(OutputKeys.MEDIA_TYPE );
If (mime==null)
// poäng
res.setContentType(“text/html”);
. ? . . . . . . **kr** **kr** . . .Förutom dem res.setContentType(mime);
. : . . . . . ? . . . .
Enum P betyder req.getparameternames();
(p while.hasMoreElements())
Strängnamnet kan vara (String)p.nextElement();
(!(namn if.equals(“stil”)

Strängsökvägen betyder getServletContext().getRealPath(source);
Om A (sökväg==null)
kör ny fil Dynamicerror(“Källkod”++ “hittades inte”);
. . . . . . . . . . . 🙂 . .Källa filel = fil nyköpt fil(sökväg);
transform.last transform(ny strömkälla(källfil), StreamResult(out));
enter (förutom
error) out.println(err.getMessage());
.printStackTrace();

/**
* Spara i förberedda callback-stilmallar för återsynkroniserad användning
*/

Tyst kändis tryCache(String url) kastar TransformerException
Strängsvängbana = getServletContext().getRealPath(url) ;
beviljad (sökväg==null)
Kasta DynamicError(“Stilmall ny “+webbsida” + hittades”);

Modeller inte z = (modeller)cache.get(sökväg);
while (x==null)
TransformerFactory.factory = TransformerFactory.newinstance();
X – factory.StreamSource(ny ny(ny webbfil(sökväg)));
cache.put(sökväg, x);
. ! . . . . . . ;

x returnerar

Reimage fixar de vanligaste felmeddelandena på några minuter. Det är som att ha Geek Squad till hands!

Cannot Allocate Servlet Instance For Path Tomcat
Nie Mozna Przydzielic Instancji Serwletu Dla Sciezki Tomcat
경로 Tomcat에 대한 서블릿 인스턴스를 할당할 수 없습니다
Impossible D Allouer Une Instance De Servlet Pour Le Chemin Tomcat
Nao Pode Alocar A Instancia Do Servlet Para O Caminho Tomcat
Kan Geen Servlet Instantie Toewijzen Voor Pad Tomcat
Servlet Instanz Kann Pfad Tomcat Nicht Zugeordnet Werden
No Se Puede Asignar La Instancia De Servlet Para La Ruta Tomcat
Impossibile Allocare L Istanza Del Servlet Per Il Percorso Tomcat
Ne Mozhet Vydelit Ekzemplyar Servleta Dlya Puti Tomcat