Denna programvara är ett måste för alla som har haft problem med sin dator. Det fixar din maskin och skyddar dig från felmeddelanden!

Du kan stöta på ett fel när du tittar på arkiv i Outlook 2007. Nu finns det olika steg du kanske vill ta för att lösa den här typen av problem och vi kommer att få stöd för det inom kort.

Är arkiverade e-postadresser sökbara?

E-postmeddelanden kan fortfarande sökas med hjälp av tid till annan efter arkivering, men du kan identifiera alla sådana e-postmeddelanden i Gmail mindre än alla e-postmeddelanden till alla. Arkiverade e-postmeddelanden skickas inte längre, de är alltid tillgängliga för realtidssökning och hämtning.

Som standard känner Outlook efter e-postmeddelanden i den aktuella katalogen som du hittar. Du kan dessutom ändra om Outlook söker igenom alla kontaktmappar manuellt eller automatiskt. Men om du tror att mappen Racks inte visas i det här navigeringsfältet, kommer sökning när du överväger det att misslyckas och vilket innebär att du inte kommer att kunna hjälpa dig att köpa e-postmeddelanden från arkiverade mappar. I följande handledning kommer du att se hur du visar den kostnadsfria arkivinformationen i navigeringsfältet och i så fall söker efter e-postmeddelanden där.

  • Visa konkreta arkivobjekt i kombinationsfältet i Outlook
  • Hitta helt enkelt mapparkiv i Outlook
  • Visa alla mappar inklusive mapparkiv i Outlook