To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto ma problemy z komputerem. Naprawi twoją maszynę i uchroni cię przed komunikatami o błędach!

Dzisiejszy podręcznik ma na celu pomóc Ci, kiedy otrzymasz kod błędu pasujący do konfiguracji rediffmailpro w Outlooku 2010 .

Microsoft Outlook Office 2003 i wcześniejsze — szczegóły konfiguracji konta bankowego IMAP

Microsoft Outlook Office sezon 2010 – Ustawienia konta IMAP

Czy rediffmail jest POP czy IMAP?

W październiku 2010 r. Rediff.com uruchomił Rediffmail NG, fajną mobilną płatną usługę e-mail, która obsługuje wszystkie mobilne strony internetowe Symbian, w tym Java i Android. Dodatkowo programuje synchronizację pomiędzy telefonem użytkownika a komputerem. Oferuje nieograniczone miejsce na przechowywanie dzienników poczty e-mail POP3 i IMAP.

 1. Uruchom Outlooka.
 2. Na regule Plik kliknij Informacje, Ustawienia konta Snap
 3. i

 4. Wybierz ustawienia konta z opisu.
 5. Na karcie E-mail kliknij opcję Poczta, a następnie ponownie wybierz swoje konto e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Zaznacz typy „Ręcznie skonfiguruj parametry serwera lub dodatkowe serwery internetowe” i dodatkowo kliknij dalej.kliknij
 7. Następnie Internetowa poczta e-mail i po prostu Dalej.
 8. W określonej sekcji wybierz Informacje o serwerze IMAP pomimo typu konta.
 9. W nowym polu „Twoja” zaczynasz od nazwy reklamy dokładnie tak, jak chcesz, aby była wyświetlana odbiorcom. ty
 10. W polu Adres e-mail tej osoby wprowadź ten adres e-mail. pole
 11. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz nazwę swojego konta.
 12. W dyscyplinie „Wymagane” wpisz „hasło”.
 13. W polu Serwer poczty przychodzącej wpisz imap.rediffmailpro.com
 14. Wprowadź rzeczywiste pole serwera wychodzącego smtp (smtp).rediffmailpro.com.

Zanim klikniesz Dalej, kliknij Więcej. Upewnij się, że ustawienia pasują do tych, które można zauważyć w poniższych krokach. Start=”14″

 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz główne imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, na którą należy odpowiedzieć, w “calowej” karcie Ogólne. Ten adres jest prawdopodobnie taki sam, jak Twój adres poczty elektronicznej.
 2. Kliknij zakładkę Serwer poczty wychodzącej. Jeśli używasz tego serwera on-line do wysyłania wiadomości e-mail, wybierz następującą metodę: Mój serwer poczty wychodzącej Musi (smtp) jest uwierzytelniony. Ty
 3. wybierz „Mój serwer wychodzący będzie wymagał uwierzytelnienia”
 4. Przejdź do karty „Zaawansowane”. Upewnij się, że przychodzące numery transportowe są prawdopodobnie ustawione na 143, a wychodzące na 587.
 5. Aby skorzystać z opcji również dostarczonych wiadomości e-mail, zsynchronizuj wysłane pozycje wydatków.
 6. Włącz opcję „Zapisz wysłane elementy dotyczące następującego folderu na naszym własnym serwerze”
 7. Wybierz folder Wysłane, aby zapisać przesłane e-maile.
 8. Kliknij ok”, “A potem po prostu kliknij gotowe”.
 9. Kliknij Dalej po wprowadzeniu większości szczegółów.
 10. Program Outlook sprawdza teraz rejestry kryminalne sytuacji. Naciskasz przycisk i „Zamknij” robi to natychmiast.
 11. Kliknij przycisk Wyślij/Odbierz (znajdujący się w lewym górnym rogu okna programu Outlook 2010 w postaci pokazanej na wszystkich ilustracjach lub zdjęciach poniżej), a Twoja wiadomość e-mail prawdopodobnie zostanie bezpiecznie pobrana do Twojego domu.

Konfiguracja rozliczeń IMAP Microsoft Office 2007 Outlook

 1. Uruchom Outlook.Włącz
 2. kliknij „Narzędzia” na stronach internetowych „Ogólne” w menu „Ustawienia konta”.
 3. Kliknij Nowy.
 4. W tym momencie Microsoft kliknij Exchange, POP3 lub imap HTTP, a następnie naciśnij Dalej.
 5. W oknie dialogowym Automatyczna konfiguracja konta wybierz opcję Ręcznie skonfiguruj ustawienia witryny, dodatkowe typy serwerów, jeśli są wymagane, a następnie kliknij Dalej.
 6. Kliknij Internet” „E-mail”, a następnie kliknij „Dalej”.
 7. W sekcji wybierz Informacje o serwerze IMAP jako typ funduszy.
 8. W polu „Nazwa” wpisz swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak osoba chce, aby było ono wyświetlane użytkownikom, których potrzebujesz.
 9. W temacie Adres e-mail wpisz swój adres e-mail.
 10. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę historii kredytowej.
 11. W polu „Hasło” wpisz jedno, chroń swój .In
 12. Wpisz dokładnie w polu Przychodzące z imap mailserver.rediffmailpro.com.field
 13. Do urządzeń wychodzących (smtp) smtp type.rediffmailpro.com. name=”OLE_LINK1″>

Zanim klikniesz Dalej, wróć Więcej. Upewnij się, że dokładne funkcje odpowiadają tym określonym w przyklejaniu do kroków.

 1. Po wyświetleniu zakładki „Ogólne” wprowadź swój adres e-mail, zajmij się Do w temacie Odpowiedz do. jest to zwykle Twój adres e-mail.
 2. Kliknij kartę Serwer wychodzący. Jeśli musisz używać tej usługi do wysyłania biuletynów przez internet, wybierz opcję: Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. Ty
 3. wybierz „Mój serwer wychodzący wymaga uwierzytelniania listowego”
 4. Kliknij kartę Zaawansowane. Upewnij się, że numery portów są włączone do umieszczania przychodzących= i 143 wychodzących=587.
 5. Aby wysłać e-maile z synchronizacją, wybierz elementy na naszej karcie Wysłane.
 6. Włącz opcję „Zapisz wysłane problemy w następującym katalogu na tym konkretnym serwerze”
 7. Wybierz plik Elementy wysłane, aby zapisać wysłane e-maile.
 8. Naciśnij AND O . k.Następnie kliknij Gotowe.Ty
 9. Naciśnij czas „Dalej”, zobaczysz, że niektóre dane zostały wprowadzone.
 10. Outlook potwierdzi wprowadzone opcje. Po zakończeniu naciśnij Calowe zamknięcie”.
 11. kliknij przycisk (to wysyłanie/odbieranie to górna dozwolona strona okienka programu Outlook 2010, jak pokazano poniżej), Twoja wiadomość e-mail zostanie przeniesiona bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

Microsoft Office 2004 Outlook i wcześniejsze konto Start=”1″ Outlook-imap-config

 1. Uruchom Outlooka.
 2. W menu kliknij Narzędzia Konta e-mail.
 3. W sekcji Konta e-mail kliknij Poczta Dodaj nowe konto e-mail, a następnie napraw je i kliknij Dalej. Opcjonalne
 4. Wybierz IMAP jako odmianę powiązaną z kontem, które tworzysz, i kliknij Dalej. rynek
 5. W Twoim imieniu wpisz swoje imię i nazwisko, które wydaje Ci się, że chcesz być wyświetlane, aby Twoi odbiorcy.
 6. W polu Zakres e-maili wpisz swój adres e-mail. Ty
 7. W tym polu wprowadź swój login do portfela z nazwą.
 8. Wprowadź pole danych osobowych przez pole hasła.Skrzynka odbiorcza
 9. w sieci Imap (imap), .rediffmailpro.com.field
 10. do wychodzącego serwera www (SMTP) smtp.rediffmailpro.com

Przed “Dalej” należy nacisnąć Naciśnij “I więcej” “Ustawienia”. Upewnij się, że aspekty odpowiadają parametrom konkretnej osoby, jak wskazano w instrukcjach w tym artykule.

  start=”11″

 1. Na karcie Ogólne wprowadź swoje imię i nazwisko oraz jeden prawidłowy adres e-mail, na który chcesz odpowiedzieć. Jest to zwykle ten sam adres pocztowy, co Twój program pocztowy.
 2. Kliknij kartę Serwer wychodzący. Jeśli używasz serwera tej usługi do wysyłania wiadomości e-mail, znajdź opcję: Hosting mojej poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia”. Mój
 3. Wybierz serwer poczty wychodzącej, który powinien mieć uwierzytelnianie”
 4. jak skonfigurować rediffmailpro z punktu widzenia 2010

  Reimage naprawi najczęstsze komunikaty o błędach w ciągu kilku minut. To tak, jakbyś miał Geek Squad na wyciągnięcie ręki!

  How To Configure Rediffmailpro In Outlook 2010
  Come Configurare Rediffmailpro In Outlook 2010
  Hoe Rediffmailpro Te Configureren In Outlook 2010
  Comment Configurer Rediffmailpro Dans Outlook 2010
  Outlook 2010에서 Rediffmailpro를 구성하는 방법
  Hur Man Konfigurerar Rediffmailpro I Outlook 2010
  Como Configurar Rediffmailpro No Outlook 2010
  So Konfigurieren Sie Rediffmailpro In Outlook 2010