To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto ma problemy z komputerem. Naprawi twoją maszynę i uchroni cię przed komunikatami o błędach!

Jeśli otrzymujesz najważniejszy błąd Tomcata „Nie można przydzielić instancji serwletu“, ten przewodnik musi pomóc.

Dlaczego mogę otrzymać błąd bardzo źle przydziel wyjątek dla serwletu?

Teraz, jeśli Twoja firma otrzymuje błąd „SERIOUS: Throw Servlet Exception” Java z .lang.InstantiationException, upewnij się, że Twoja klasa Servlet musi być pobłogosławiona publicznym konstruktorem bez argumentów, ponieważ Servlet-Container powinien normalnie być w stanie uzyskać l tworzyć instancje.

Bez wątpienia otrzymuję od Ciebie następujący komunikat o błędzie. Próbuję uruchomić mój nowy serwlet, aby uzyskać informacje o blobach pochodzące z bazy danych Oracle.

System.out.println(“- Wyjątek “Nigdy nie znaleziono klasy” Nie można współdziałać z bazą danych”);

nie można przydzielić instancji serwletu dla klasy tomcat

ale kiedy próbuję to zrobić z następującym konkretnym adresem URL

odjechać

cześć

Po drodze walczę o serwlet na Apache Tomcat, mogę to sprecyzować w odniesieniu do HelloWorld, ale kiedy próbuję spojrzeć na przykład SaxonServlet, zwykle pojawia się powyższy błąd. Początkowy kod Sevleta i streszczenie z uwzględnieniem wyjątków:

Dobra robota, ====================

HTTP Steve

Stan wyjątku 500 –

——————————- —– —–———-———-—- ———-

Typ raportu wyjątku

Opublikuj

Opis Serwer wewnętrzny znalazł błąd an(), który uniemożliwił mu wykonanie powyższego żądania.

wyjątek

javax.servlet.ServletExceptiontion: Nie można dołączyć warunku serwletu do /saxon/servlet/SaxonServlet
Organizacja Target.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest ( InvokerSe rvlet.java:435)

……..

Główny powód

java.lang.SaxonServlet noclassdeffoundeBłąd: (wrong com/churchillchina/saxon/SaxonServlet)
Podnazwa: java.lang.ClassLoader.defineClass1(Naktywna metoda)
Pod java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:620)

SaxonServer.java ===============

Pakiet com.churchillchina.saxon;

importuj net.sf.saxon.value.StringVwartość;
importuj net.sf.saxon.xpath.DynamicBłąd;
import net.sf.saxon.functions.SystemProperty;

import javax.servlet.ServletExceptiontion;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
importowanie javax.servlet.http.HttpServlet;
importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;
importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.xml.transform.*;
importowanie javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
zaimportuj plik java.io. ;
import java.io.IOException;
import java.util.Enumeration;
import java.util.HashMap;

/**
* Saksoński Serwlet. Przekształcanie ogólnego dokumentu wejściowego zawierającego skompresowany arkusz stylów
*/

public class dostarcza saxonservlet HttpServlet void {

public init() przeprowadza ServletException
Super .init();
System.setProperty(“javax.xml.transform.TransformerFactory”, “net.sf. saxon.TransformerFaktoryImpl“);

/**
1 . service() – zatwierdź żądanie połączone z wygenerowaniem odpowiedzi

(puste) Parametry adresu URL:

    ( spacja )

  • Źródło – URL dokumentu źródłowego
  • styl (spacja) — URL poza arkuszami stylów
  • *

  • clear-stylesheet-cache — jeśli tak, pamięć podręczna jest uważana za wyczyszczoną przed rozpoczęciem wykonywania.
    *

4. Req @param Zapytanie http
* Odpowiedź @param HTTP
*/

Rozwiązanie dotyczące obejścia publicznego (HttpServletRequest zad, HttpServletResponse odp)
Zgłasza ServletException, IOException

Określ ciąg = req.getParameter(“źródło”);
String styl jest równy req.getParameter(“styl”);
Clear string = req.getParameter(“clear-stylesheet-cból”);

If (clear!=null && clear.equals(“tak”))
wyczyść źródło, pamięć podręczna();

zastosuj (styl, wymaganie, rozdzielczość);

/**
* getServletInfo

*Wymagane dla interfejsu serwletów
*/

publiczny archipelag getServletInfo()
return “Zadzwoń do Saxona, przyklej arkusz stylów do określonego dokumentu źródłowego”;

/**
* Zastosuj arkusz stylów do dokumentu źródłowego
*/

unieważnienie większości aplikacji (styl linii, źródło linii,
Odpowiedź na httpservletrequest, HttpServletResponse)
. . . . **cr** **cr** .io.IOException

Wyjście ServletOutputStream oznacza res.getoutputstream();

Jeśli (style==null)
out.println(“Nie określono parametru typu”);
z powrotem;

(źródło==null) musi
Out be.println(“Parametr źródłowy nie został określony”);
Powrót;
. . ! ! . . . . .W Zobacz
Szablony pss = Transformer tryCache(style);
Transformator używa pss.newtransformer();

Numer MIME Pss =.getOutputProperties().getProperty(OutputKeys.MEDIA_TYPE );
Jeśli (mime==null)
// wynik
res.setContentType(“text/html”);
. ! ! . . . . . . . . .Oprócz nich res.setContentType(mime);
. **cr** **cr** . . . . . ,. . . .
Wyliczenie P oznacza żądanie.getparameternames();
(p while.hasMoreElements())
Nazwa ciągu to naprawdę (String)p.nextElement();
(!(nazwa if.equals(“styl”)

Ścieżka ciągu znaków zazwyczaj getServletContext().getRealPath(source);
Jeśli A (ścieżka==null)
uruchom nowy plik Dynamicerror(“Kod źródłowy”++ “nie znaleziono”);
. . . . . . . . . . . . . . .Plik źródłowy = plik pojawiający się plik(ścieżka);
transform.last transform(nowe źródło strumienia (plik źródłowy), StreamResult(out));
wpisz (z wyjątkiem
błąd) out.println(err.getMessage());
.printStackTrace();

/**
* Zapisz, jeśli chcesz przygotować arkusze stylów wywołań zwrotnych do ponownego zsynchronizowania
*/

Cichy producent tryCache (string url) zgłasza TransformerException
String turn path = getServletContext().getRealPath(url) ;
przyznano (ścieżka==null)
Throw DynamicError(“Arkusz stylów nowa “+strona internetowa” + znaleziona”);

Modele nie z = (modele)cache.get(ścieżka);
while (x==null)
TransformerFactory.factory = TransformerFactory.newinstance();
X – factory.StreamSource(new new(nowy plik szablonów desingu(ścieżka)));
cache.put(ścieżka, x);
. . **cr** **cr** . . . . . . ;

x zwraca

Reimage naprawi najczęstsze komunikaty o błędach w ciągu kilku minut. To tak, jakbyś miał Geek Squad na wyciągnięcie ręki!

Cannot Allocate Servlet Instance For Path Tomcat
Kan Inte Allokera Servlet Instanser For Path Tomcat
경로 Tomcat에 대한 서블릿 인스턴스를 할당할 수 없습니다
Impossible D Allouer Une Instance De Servlet Pour Le Chemin Tomcat
Nao Pode Alocar A Instancia Do Servlet Para O Caminho Tomcat
Kan Geen Servlet Instantie Toewijzen Voor Pad Tomcat
Servlet Instanz Kann Pfad Tomcat Nicht Zugeordnet Werden
No Se Puede Asignar La Instancia De Servlet Para La Ruta Tomcat
Impossibile Allocare L Istanza Del Servlet Per Il Percorso Tomcat
Ne Mozhet Vydelit Ekzemplyar Servleta Dlya Puti Tomcat