W całym tym przewodniku opiszemy niektóre możliwe przyczyny, które mogą spowodować błąd weryfikacji 530, a następnie przedstawi możliwe rozwiązania, które możesz spróbować rozwiązać ten problem.

To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto ma problemy z komputerem. Naprawi twoją maszynę i uchroni cię przed komunikatami o błędach!

Ta gafa oznacza, że ​​nie można wysłać tematu wiadomości e-mail. Aby rozwiązać ten problem, naprawdę musisz dokonać prostego przełączenia, aby umożliwić uwierzytelnianie serwera SMTP dla wysyłania wiadomości e-mail do klienta, którego używasz.

530 Authentication Error Outlook
530 Autentiseringsfel Utsikter
530 Oshibka Autentifikacii Outlook
Perspectives D Erreur D Authentification 530
530 Perspectiva De Erro De Autenticacao
530 Authentifizierungsfehler Ausblick
530 Outlook Errore Di Autenticazione
530 인증 오류 전망
Perspectiva De Error De Autenticacion 530
530 Authenticatiefout Outlook