To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto ma problemy z komputerem. Naprawi twoją maszynę i uchroni cię przed komunikatami o błędach!

Ostatnio wielu naszych czytelników napotkało rzeczywisty błąd linii zasilającej mleko kukurydziane. Ten problem może wystąpić z powodu wielu różnych czynników. Porozmawiamy o tym poniżej.Linia mleka w okolicy piersi oznacza sekcję, która łączy skrobiową część naszego osobistego rdzenia i bardziej miękkie, mleczne części, które są najczęściej kojarzone z rdzeniem (Rysunek 1). Polega to na udowodnionym w literaturze, że eksperci twierdzą, iż całkowita śmierć roślin stwierdzonych na początku stanowiska wzrostowego może prowadzić do spadku w ramach plonu końcowego o około czterdzieści pięć punktów procentowych.

Sierpień 2021 roku
URL: http://www.king.corn/news/timeless/GrainFill.html

RL (Bob) Nielsen
Wydział Agronomii Uniwersytetu Purdue
West Lafayette, IN 47907-2054
E-mail: Corn Kernel Milk Line
Majskarnmjolklinje
옥수수 커널 우유 라인
Linea De Leche De Grano De Maiz
Liniya Po Proizvodstvu Kukuruznogo Moloka
Maiskorrel Melk Lijn
Linha De Leite De Milho
Maiskernmilchlinie
Ligne De Lait De Grains De Mais
Linea Di Latte Di Nocciolo Di Mais